• 20
    mrt

    De invloed van het coronavirus - impact en maatregelen

De uitbraak van het coronavirus heeft niet alleen grote invloed op ons dagelijks leven en vormt het een bedreiging voor onze gezondheid, het heeft ook invloed op de economie met als gevolg sterk negatieve ontwikkelingen op de financiële markten, en daarmee op de financiële positie van Pensioenfonds NIBC.

De combinatie van de verschillende ontwikkelingen zoals de lage rentestand, handelsconflicten en nu het coronavirus zijn van grote invloed op de financiële positie van pensioenfondsen. Door het coronavirus komt het leven in Nederland (en in veel andere landen) tot stilstand. De beurzen dalen hierdoor sterk en de lange rente is fors gedaald ten opzichte van eind 2019. Dit zien we terug in onze beleggingsresultaten en dat heeft weer gevolgen voor onze dekkingsgraad. De beleggingscommissie volgt de ontwikkelingen op de voet, en ondersteunt het bestuur bij de te nemen beslissingen met betrekking tot de beleggingsportefeuille. Voor de meest recente dekkingsgraad klik hier. Door de ontwikkelingen in maart 2020 is het de verwachting dat de dekkingsgraad in de huidige maand nog een verdere daling zal laten zien.

Operationeel hebben Pensioenfonds NIBC en haar uitvoerders maatregelen getroffen met betrekking tot het coronavirus. Wij zijn goed voorbereid op een pandemie waar het gaat om de continuïteit van de bedrijfsvoering. Dit geldt ook voor onze pensioenuitvoerder AZL. Uitbetaling van pensioenen gaan dan ook gewoon door en zowel Pensioenfonds NIBC als AZL zijn gewoon telefonisch of per email bereikbaar.

Pensioenfonds NIBC houdt de situatie rondom het coronavirus scherp in de gaten en de richtlijnen van de overheid en RIVM zijn leidend bij beslissingen. In lijn met het beleid van NIBC Bank, werken de aan Pensioenfonds NIBC verbonden personen ook door vanuit huis, en overleg vindt plaats via de telefoon of via email. Het bestuur en de commissies vergaderen sinds vrijdag 13 maart 2020 voorlopig alleen nog via video conference op afstand, waardoor de sociale interactie ingeperkt is. Deze maatregelen gelden zolang als dit nodig is.

Wij wensen u allen een goede gezondheid toe.
Bestuur Pensioenfonds NIBC