• 22
    jun

    Dekkingsgraad april 2020

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% is voor elke euro die aan pensioen betaald moet worden ook precies één euro beschikbaar. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat. Nu zijn er verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen.
De DNB dekkingsgraad, is de dekkingsgraad waarbij een door de toezichthouder voorgeschreven rentestructuur moet worden toegepast. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de DNB dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Tenslotte kan bij de berekening van de dekkingsgraad ook uitgegaan worden van de actuele rentestand. Dit noemen we de marktwaardedekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt eind april 2020, op basis van voorlopige berekeningen, op 97,4% en daarmee onder die van maart 2020 (98,2%). Daarmee blijft de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van het minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% en is onder de 100% gebleven, waardoor er nog geen waardeoverdrachten kunnen plaatsvinden. In een apart nieuwsbericht is hier eerder over gecommuniceerd.

DNB dekkingsgraad

De DNB dekkingsgraad bedraagt per eind april 2020 93,3%. Dit is een stijging ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind maart 2020 (91,4%).
Daarmee is de DNB dekkingsgraad weer boven de kritieke dekkingsgraad (91,7%) gekomen.

De stijging van de DNB dekkingsgraad in april 2020 is met name te danken aan het herstel op de financiële markten, nadat deze in maart 2020 door het coronavirus sterke dalingen hebben laten zien. De gevolgen van de uitbraak van dit coronavirus en de mate waarin de door de overheden en centrale banken aangekondigde steunpakketten de negatieve effecten op de economie kunnen beperken, zijn echter nog erg onzeker.

Met name de aandelenportefeuille liet in april 2020 een goed herstel zien. Gelijktijdig daalde echter de lange rente in april, waardoor de verplichtingen stegen. Hierdoor moet het pensioenfonds meer geld reserveren om alle pensioenen te betalen. De rentedaling had wel weer een stijging van de marktwaarde van de vastrentende waarden tot gevolg. Per saldo leidden deze effecten tot een stijging van de DNB dekkingsgraad met 1,9%-punt.

Uit het in maart 2020 bij DNB ingediende herstelplan 2020 blijkt dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn om binnen 10 jaar uit herstel te kunnen komen. In dit herstelplan 2020 is geen rekening gehouden met de ontwikkelingen van de afgelopen maanden. De gedaalde dekkingsgraad maakt het minder waarschijnlijk dat de verwachte dekkingsgraad voor eind 2020, zoals berekend in het herstelplan, wordt bereikt. De DNB dekkingsgraad is eind april 2020 met 93,3% wel weer boven de kritieke dekkingsgraad van 91,7% gekomen. Het volgende wettelijk toets moment om te beoordelen of er aanvullende beleidsmaatregelen, waaronder korten van pensioenaanspraken en -rechten, nodig zijn om de dekkingsgraad weer op het gewenste niveau te krijgen, is eind 2020.

Marktwaardedekkingsgraad

Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad wordt de dekkingsgraad ook op marktwaarde berekend. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad bleef in april 2020 ongewijzigd op 82,9%. De marktwaardedekkingsgraad steeg niet terwijl de DNB dekkingsgraad wel steeg. Bij de berekening van de marktwaardedekkingsgraad wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke rentebeweging op de financiële markten, die in april vrij groot was. Bij de DNB dekkingsgraad wordt daarentegen uitgegaan van een andere methodiek om de rente te bepalen (voortschrijdend gemiddelde van de lange rente) waardoor de impact op deze dekkingsgraad anders is.