• 20
    sep

    Dekkingsgraad augustus 2019

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we voor elke euro die we aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat.

De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de officiële DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt in augustus, op basis van voorlopige berekeningen, met 101,0% onder die van juli 2019 (101,7%). Daarmee blijft de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen van 104,2%.

DNB dekkingsgraad

De officiële DNB dekkingsgraad bedraagt per eind augustus 2019 96,1%. Dit is een daling ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind juli 2019 (98,2%). Daarmee blijft de DNB dekkingsgraad nog net boven de kritieke dekkingsgraad (95,3%). De DNB dekkingsgraad daalde door een stijging van de voorzieningen. Dit werd veroorzaakt door een forse daling van de marktrente, vooral voor langere looptijden en een daling van de aandelenportefeuille. Dit negatieve effect werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de vastrentende waarden.

Marktwaardedekkingsgraad

Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad berekent Pensioenfonds NIBC de dekkingsgraad ook op marktwaarde. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad daalde van 91,1% in juli 2019 naar 86,8% in augustus 2019. Deze daling is groter dan de daling van de officiële DNB dekkingsgraad. Bij de berekening van de marktwaardedekkingsgraad vindt namelijk geen demping van de rentebeweging plaats, zoals dat wel het geval is bij de berekening van de officiële DNB dekkingsgraad.

Gevolgen extreem lage rente

Zoals in het nieuwsbericht over de dekkingsgraad juli 2019 ook is aangegeven heeft de extreem lage rente zijn weerslag op de financiële positie van PF NIBC. Na de forse daling van de lange rente in juli is deze in augustus nog verder gedaald. Hoewel de DNB dekkingsgraad eind augustus nog net boven de kritieke dekkingsgraad (95,3%) is gebleven, is de buffer nagenoeg verdwenen. Indien eind van het jaar de DNB dekkingsgraad onder deze kritieke dekkingsgraad uitkomt, wordt het aannemelijk dat in het herstelplan 2020 aanvullende maatregelen - waaronder korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten - nodig zullen zijn om binnen 10 jaar uit herstel te kunnen komen.