• 05
    feb

    Dekkingsgraad december 2018

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we voor elke euro die we aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat.


De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de officiële DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt op basis van voorlopige berekeningen in december met 104,4% onder die van november (104,9%) maar blijft daarmee nog boven het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen van 104,2%.

Het Financieel Toetsingskader van DNB geeft regels onder welke voorwaarden een pensioenfonds mag indexeren. Omdat de beleidsdekkingsgraad eind 2018 onder de grens van 110% ligt, voldoet Pensioenfonds NIBC niet aan deze voorwaarden. Daarom zal over 2018 geen indexatie aan actieve deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden toegekend kunnen worden per 1 januari 2019. 
Aan actieve deelnemers kan eventueel een aanvullende indexatie toegekend worden uit het Toeslagdepot, dat gevormd is bij de inwerkingtreding van de nieuwe pensioenregeling in 2015. Na de gedeeltelijke indexatie over 2017 in juni 2018 bevat het Toeslagdepot echter geen middelen meer. Daarom zal ook geen aanvullende indexatie over 2018 aan actieve deelnemers toegekend kunnen worden.

DNB dekkingsgraad

De officiële DNB dekkingsgraad bedraagt per eind december 2018 99,8%. Dit is een daling met 3,6%-punt ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind november (103,4%). 
De DNB dekkingsgraad daalde fors door een combinatie van een stijging van de voorzieningen (door een daling van de rente), en door de wereldwijde daling van de aandelenbeurzen in december. De onzekerheden rondom de handelsoorlog tussen de VS, China en Europa, de chaotische aanloop naar de Brexit, de begrotingsperikelen in Italië en de geopolitieke spanningen rond Noord Korea zijn hier mede debet aan. Deze negatieve effecten werden deels gecompenseerd door een stijging van de vastrentende waarden.

Marktwaardedekkingsgraad

Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad berekent Pensioenfonds NIBC de dekkingsgraad ook op marktwaarde. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad daalde van 100,0% in november naar 96,2% in december 2018.