• 31
    jan

    Dekkingsgraad december 2019

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% is voor elke euro die aan pensioen betaald moet worden, ook precies één euro beschikbaar. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat. Nu zijn er verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen.
De DNB dekkingsgraad, is de dekkingsgraad waarbij een door de toezichthouder voorgeschreven rentestructuur moet worden toegepast. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de DNB dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Tenslotte kan bij de berekening van de dekkingsgraad ook uitgegaan worden van de actuele rentestand. Dit noemen we de marktwaardedekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt in december 2019, op basis van voorlopige berekeningen, met 99,7% boven die van november 2019 (99,6%). Daarmee blijft de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen van 104,2%, en is onder de 100% gebleven, waardoor er nog geen waardeoverdrachten kunnen plaatsvinden. In een apart nieuwsbericht is hier eerder over gecommuniceerd.

Het Financieel Toetsingskader van DNB geeft regels onder welke voorwaarden een pensioenfonds mag indexeren. Omdat de beleidsdekkingsgraad eind 2019 onder de grens van 110% ligt, voldoet Pensioenfonds NIBC niet aan deze voorwaarden. Daarom zal over 2019 geen indexatie aan actieve deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden toegekend kunnen worden per 1 januari 2020.
Aan actieve deelnemers kan geen aanvullende indexatie toegekend worden uit het Toeslagdepot omdat het Toeslagdepot geen middelen meer bevat.

DNB dekkingsgraad
De DNB dekkingsgraad bedraagt per eind december 2019 101,1%. Dit is een stijging ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind november 2019 (99,6%). Daarmee blijft de DNB dekkingsgraad boven de kritieke dekkingsgraad (95,3%). De stijging in december is met name te danken aan de hogere rente. Dankzij deze hogere rente hoeft het pensioenfonds minder geld te reserveren om alle pensioenen te betalen en dus daalden de verplichtingen. De stijgende rente had wel een negatief effect op de waarde van de vastrentende beleggingen. Dit negatieve effect werd gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de aandelenportefeuille.

Marktwaardedekkingsgraad
Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad berekent Pensioenfonds NIBC de dekkingsgraad ook op marktwaarde. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad steeg van 91,9% in november 2019 naar 94,2% in december 2019. Deze stijging is groter dan de stijging van de DNB dekkingsgraad. Bij de berekening van de marktwaardedekkingsgraad vindt namelijk geen demping van de rentebeweging plaats, zoals dat wel het geval is bij de berekening van de DNB dekkingsgraad.