• 12
    mrt

    Dekkingsgraad januari 2019

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we voor elke euro die we aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat.

De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de officiële DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt op basis van voorlopige berekeningen in januari met 103,9% onder die van december 2018 (104,5%) en komt daarmee net onder het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen van 104,2%. De BDG daalt mede door de middeling, waarbij de relatief hoge DNB dekkingsgraad van de maand januari 2018 (107,4%) er uit valt.

DNB dekkingsgraad

De officiële DNB dekkingsgraad bedraagt per eind januari 2019 101,2%. Dit is een stijging ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind december 2018 (99,9%). De DNB dekkingsgraad steeg door een combinatie van sterk herstellende aandelenbeurzen en een stijging van de vastrentende waarden, welke grotendeels gecompenseerd werd door een stijging van de voorzieningen welke gedreven werd door de daling van de lange rente.

Marktwaardedekkingsgraad

Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad berekent Pensioenfonds NIBC de dekkingsgraad ook op marktwaarde. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad steeg van 96,2% in december 2018 naar 96,7% in januari 2019.