• 24
    feb

    Dekkingsgraad januari 2020

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% is voor elke euro die aan pensioen betaald moet worden, ook precies één euro beschikbaar. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat. Nu zijn er verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen.
De DNB dekkingsgraad, is de dekkingsgraad waarbij een door de toezichthouder voorgeschreven rentestructuur moet worden toegepast. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de DNB dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Tenslotte kan bij de berekening van de dekkingsgraad ook uitgegaan worden van de actuele rentestand. Dit noemen we de marktwaardedekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt eind januari 2020, op basis van voorlopige berekeningen, met 99,5% net onder die van december 2019 (99,7%). Daarmee blijft de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen van 104,2% en is onder de 100% gebleven, waardoor er nog geen waardeoverdrachten kunnen plaatsvinden. In een apart nieuwsbericht is hier eerder over gecommuniceerd.

DNB dekkingsgraad

De DNB dekkingsgraad bedraagt per eind januari 2020 99,4%. Dit is een daling ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind december 2019 (101,1%). Daarmee blijft de DNB dekkingsgraad boven de kritieke dekkingsgraad (95,3%). De daling in januari is met name te wijten aan de lagere rente. Dankzij deze lagere rente moet het pensioenfonds meer geld reserveren om alle pensioenen te betalen en dus stegen de verplichtingen. De dalende rente had wel een positief effect op de waarde van de vastrentende beleggingen waardoor het negatieve effect van de gestegen verplichtingen gedeeltelijk werd gecompenseerd. De aandelenportefeuille liet een licht negatief rendement zien in januari 2020.

Marktwaardedekkingsgraad

Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad berekent Pensioenfonds NIBC de dekkingsgraad ook op marktwaarde. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad daalde van 94,2% in december 2019 naar 91,2% in januari 2020. Deze daling is groter dan de daling van de DNB dekkingsgraad. Bij de berekening van de marktwaardedekkingsgraad wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke rentebeweging op de financiële markten, die in januari vrij groot was. Bij de DNB dekkingsgraad wordt daarentegen uitgegaan van een andere methodiek om de rente te bepalen (voortschrijdend gemiddelde van de lange rente) waardoor de impact op deze dekkingsgraad ook anders is.