• 06
    sep

    Dekkingsgraad juli 2019

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we voor elke euro die we aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioen-fonds ervoor staat.

De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de officiële DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt in juli, op basis van voorlopige berekeningen, met 101,7% onder die van juni 2019 (102,4%). Daarmee blijft de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen van 104,2%.

DNB dekkingsgraad

De officiële DNB dekkingsgraad bedraagt per eind juli 2019 98,2%. Dit is een daling ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind juni 2019 (99,3%). De DNB dekkingsgraad daalde door een stijging van de voorzieningen. Dit werd veroorzaakt door een forse daling van de lange marktrente vooral voor langere looptijden. Dit negatieve effect werd slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de vastrentende waarden en van de aandelenportefeuille.

Marktwaardedekkingsgraad

Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad berekent Pensioenfonds NIBC de dekkingsgraad ook op marktwaarde. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad daalde van 93,0% in juni 2019 naar 91,1% in juli 2019. Deze daling is groter dan de daling van de officiële DNB dekkingsgraad. Bij de berekening van de marktwaardedekkingsgraad vindt namelijk geen demping van de rentebeweging plaats, zoals dat wel het geval is bij de berekening van de officiële DNB dekkingsgraad.

Gevolgen extreem lage rente

De extreem lage rente (in de financiële pers ook wel uitgedrukt als ‘low for longer’) begint zijn weerslag in de financiële positie van PF NIBC te krijgen. In de maand juli 2019 is de lange rente wederom fors gedaald en deze daling zet ook in augustus 2019 door. De DNB dekkingsgraad beweegt daarmee langzaam richting de kritieke dekkingsgraad (95,3%). Indien eind van het jaar de DNB dekkingsgraad onder deze kritieke dekkingsgraad uitkomt, wordt het aannemelijk dat er in het herstelplan 2020 aanvullende maatregelen - waaronder kortingen van pensioenaanspraken en pensioenrechten - nodig zullen zijn om binnen 10 jaar uit herstel te kunnen komen.