• 08
    sep

    Dekkingsgraad juli 2021

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% is voor elke euro die aan pensioen betaald moet worden ook precies één euro beschikbaar. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat. Nu zijn er verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen.
De DNB dekkingsgraad, is de dekkingsgraad waarbij een door de toezichthouder voorgeschreven rentestructuur moet worden toegepast. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de DNB dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Tenslotte kan bij de berekening van de dekkingsgraad ook uitgegaan worden van de actuele rentestand. Dit noemen we de marktwaardedekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt eind juli 2021, op basis van voorlopige berekeningen, op 100,6% en is daarmee hoger dan die van juni 2021. Daarmee blijft de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2%, maar is nu wel weer boven de 100% uitgekomen. Hierdoor zijn in principe weer waardeoverdrachten mogelijk, echter door de collectieve waardeoverdracht per 1 augustus 2021 naar De Nationale APF Kring B zullen verzoeken hiertoe opnieuw bij De Nationale APF ingediend moeten worden. In een apart nieuwsbericht wordt dit verder toegelicht.

DNB dekkingsgraad
De DNB dekkingsgraad bedraagt per eind juli 2021 103,0%. Dit is een daling ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind juni 2021 (104,6%).
De DNB dekkingsgraad is ruim boven de kritieke dekkingsgraad (91,7%) gebleven.

De DNB dekkingsgraad daalt in juli 2021 met 1,6%-punt, door een daling van de lange rente. Dit effect werd deels gecompenseerd door een goede performance van de aandelen en een stijging van de vastrentende waarden. Door de daling van de rente stegen de verplichtingen. Hierdoor moet het pensioenfonds meer geld reserveren om alle pensioenen te betalen. Per saldo leidden deze effecten tot een daling van de DNB dekkingsgraad met 1,6% naar 103,0%.

Uit het in maart 2020 bij DNB ingediende herstelplan 2020 blijkt dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn om binnen 10 jaar uit herstel te kunnen komen. In dit herstelplan 2020 is geen rekening gehouden met het effect van Covid-19 in de eerste maanden van 2020. Door de fors gedaalde dekkingsgraad in de eerste maanden van 2020 is de verwachte dekkingsgraad voor eind 2020, zoals berekend in het herstelplan, niet bereikt. De DNB dekkingsgraad is eind december 2020 met 100,2% overigens wel ruim boven de kritieke dekkingsgraad van 91,7% gebleven.
In dit kader is van belang dat Minister Koolmees op 16 december 2020 in een brief aan de Tweede Kamer heeft bevestigd dat de versoepeling van de regels rondom korten ook in 2021 voor het toets moment per eind 2020 zal kunnen worden toegepast. Hierdoor kan de hersteltermijn naar 12 jaar worden opgerekt en hoeft er alleen gekort te worden indien de DNB dekkingsgraad eind 2020 lager is dan 90%.
Op basis van de definitieve DNB dekkingsgraad december 2020 zal er derhalve in 2021 niet gekort te hoeven worden.

Marktwaardedekkingsgraad
Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad wordt de dekkingsgraad ook op marktwaarde berekend. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad daalde in juli 2021 met 2,6% naar 97,6%. Deze daling is groter dan de daling van de DNB dekkingsgraad. Bij de berekening van de marktwaardedekkingsgraad wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke rentebeweging op de financiële markten. Bij de DNB dekkingsgraad wordt  daarentegen uitgegaan van een andere methodiek om de rente te bepalen (voortschrijdend gemiddelde van de lange rente) waardoor de impact op deze dekkingsgraad anders kan zijn.

Dit nieuwsbericht is tevens het laatste nieuwsbericht over de financiële positie van Pensioenfonds NIBC. Per 1 augustus 2021 zijn de beleggingen en de pensioenverplichtingen overgedragen aan De Nationale APF Kring B. Wij verwijzen dan ook voor verdere informatie omtrent de financiële positie naar  https://www.denationaleapf.nl/deelnemers/over-het-fonds/financiële-positie/.