• 01
    mei

    Dekkingsgraad maart 2019

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we voor elke euro die we aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioen-fonds ervoor staat.

De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de officiële DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt in maart, op basis van voorlopige berekeningen, met 103,4% onder die van februari 2019 (103,6%) en blijft daarmee onder het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen van 104,2%.

DNB dekkingsgraad 

De officiële DNB dekkingsgraad bedraagt per eind maart 2019 101,4%. Dit is een daling ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind februari 2019 (102,4%). De DNB dekkingsgraad daalde door een stijging van de voorzieningen gedreven door een forse daling van de lange rente welke slechts deels gecompenseerd werd door verder herstellende aandelenbeurzen en een stijging van de vastrentende waarden.

Marktwaardedekkingsgraad 

Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad berekent Pensioenfonds NIBC de dekkingsgraad ook op marktwaarde. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad daalde van 98,4% in februari 2019 naar 96,3% in maart 2019. Deze daling is groter dan de daling van de officiële DNB dekkingsgraad. Dit komt omdat bij de berekening van de marktwaardedekkingsgraad geen demping van de rentebeweging plaatsvindt, zoals dat wel het geval is bij de berekening van de officiële DNB dekkingsgraad.

In het kader van de jaarafsluiting 2018 zijn ook de verschillende normpercentages, zoals het (Minimaal) Vereist Eigen Vermogen, opnieuw berekend. Aangezien deze percentages bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 in juni 2019 zullen worden geformaliseerd, betreft het vooralsnog voorlopige cijfers.