• 24
    jun

    Dekkingsgraad mei 2019

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we voor elke euro die we aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat.

De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de officiële DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt in mei, op basis van voorlopige berekeningen, met 102,8% onder die van april 2019 (103,2%). Daarmee blijft de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen van 104,2%. 

DNB dekkingsgraad 

De officiële DNB dekkingsgraad bedraagt per eind mei 2019 99,4%. Dit is een daling ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind april 2019 (102,2%). De DNB dekkingsgraad daalde door een stijging van de voorzieningen. Dit werd veroorzaakt door een forse daling van de lange rente en een daling van de aandelenbeurzen. Dit werd helaas slechts gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de vastrentende waarden.

Marktwaardedekkingsgraad 

Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad berekent Pensioenfonds NIBC de dekkingsgraad ook op marktwaarde. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad daalde van 97,4% in april 2019 naar 93,8% in mei 2019. Deze daling is groter dan de daling van de officiële DNB dekkingsgraad. Bij de berekening van de marktwaardedekkingsgraad vindt namelijk geen demping van de rentebeweging plaats, zoals dat wel het geval is bij de berekening van de officiële DNB dekkingsgraad.

Commissie Parameters

Begin juni 2019 heeft de Commissie Parameters, onder leiding van Jeroen Dijsselbloem, haar advies uitgebracht aan minister Koolmees. Dit advies is door de minister en ook door de toezichthouder DNB in zijn geheel overgenomen. De belangrijkste wijziging betreft een aanpassing van de zogenaamde UFR-rekenrente. Dit is de rente waarmee pensioenfondsen vanaf 2021 moeten gaan rekenen. Deze sluit meer aan bij de marktrente. Indien we deze nieuwe UFR-rekenrente nu al per eind mei 2019 zouden toepassen, dan zou de hierboven genoemde DNB dekkingsgraad bijna 5% lager uitkomen. Dit effect is groter dan het door de Commissie genoemde gemiddelde negatieve effect van 2,5%. Dit komt omdat de berekeningen van de Commissie per eind 2018 zijn gemaakt en de rente inmiddels verder is gedaald. Daarnaast is Pensioenfonds NIBC ook een relatief jong fonds waardoor het effect van een lagere rente ook zwaarder meeweegt.