• 20
    dec

    Dekkingsgraad november 2018

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we voor elke euro die we aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat.

De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de officiële DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt in november met 104,9% iets onder die van oktober (105,1%) en blijft daarmee boven het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen van 104,2%.

DNB dekkingsgraad

De officiële DNB dekkingsgraad bedraagt per eind november 2018 103,4%. Dit is een daling ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind oktober (103,6%). De DNB dekkingsgraad daalde door een stijging van de voorzieningen welke gedreven werd door een daling van de rente. Dit negatieve effect werd deels gecompenseerd door een stijging van de vastrentende waarden en een licht herstel van de aandelenmarkten.

Marktwaardedekkingsgraad

Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad berekent Pensioenfonds NIBC de dekkingsgraad ook op marktwaarde. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad daalde van 100,2% in oktober naar 100,0% in november 2018.