• 31
    dec

    Dekkingsgraad november 2019

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we voor elke euro die we aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat.

De beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de officiële DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt in november 2019, op basis van voorlopige berekeningen, met 99,6% onder die van oktober 2019 (99,9%). Daarmee blijft de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen van 104,2%, en is onder de 100% gebleven, waardoor er nog geen waardeoverdrachten kunnen plaatsvinden. In een apart nieuwsbericht is hier eerder over gecommuniceerd.

DNB dekkingsgraad
De officiële DNB dekkingsgraad bedraagt per eind november 2019 99,6%. Dit is een stijging ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind oktober 2019 (98,1%). Daarmee blijft de DNB dekkingsgraad boven de kritieke dekkingsgraad (95,3%). De stijging in november is met name te danken aan de hogere rente. Dankzij deze hogere rente, hoeft het pensioenfonds minder geld te reserveren om alle pensioenen te betalen en daalde dus de verplichtingen. De stijgende rente had wel een negatief effect op de waarde van de vastrentende beleggingen. Dit negatieve effect werd echter meer dan gecompenseerd door een stijging van de aandelenportefeuille.
De DNB dekkingsgraad van november 2018 was hoger dan die van november 2019 (en deze hogere dekkingsgraad maakt geen onderdeel meer uit van de berekening van de beleidsdekkingsgraad per eind november 2019) waardoor de beleidsdekkingsgraad is gedaald terwijl de DNB dekkingsgraad is gestegen.

Marktwaardedekkingsgraad
Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad berekent Pensioenfonds NIBC de dekkingsgraad ook op marktwaarde. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad steeg van 90,3% in oktober 2019 naar 91,9% in november 2019.