• 26
    nov

    Dekkingsgraad oktober 2018

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we voor elke euro die we aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat. 

De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de officiële DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt in oktober 2018 met 105,1% net onder die van september (105,2%) en blijft daarmee boven het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen van 104,2%.

DNB dekkingsgraad

De officiële DNB dekkingsgraad bedraagt per eind oktober 2018 103,6%. Dit is een daling ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind september (105,4%). De daling werd veroorzaakt door een stijging van de voorzieningen welke gedreven werd door een daling van de rente. Dit negatieve effect werd versterkt door een forse daling van de aandelenmarkten. In oktober heeft het bestuur besloten de nieuwe overlevingstafel van het Actuarieel Genootschap 2018 toe te passen. Dit had een positief effect van 1,0% op de DNB dekkingsgraad.

Marktwaardedekkingsgraad

Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad berekent Pensioenfonds NIBC de dekkingsgraad ook op marktwaarde. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad daalde van 101,8 % in september naar 100,2% in oktober 2018.