• 26
    nov

    Dekkingsgraad oktober 2019

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we voor elke euro die we aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat.

De beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de officiële DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt in oktober, op basis van voorlopige berekeningen, met 99,9% onder die van september 2019 (100,3%). Daarmee blijft de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen van 104,2%, maar is nu ook onder de 100% uitgekomen, waardoor er tijdelijk geen waardeoverdrachten kunnen plaatsvinden. In een apart nieuwsbericht kun je hier meer over lezen.

DNB dekkingsgraad
De officiële DNB dekkingsgraad bedraagt per eind oktober 2019 98,1%. Dit is een stijging ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind september 2019 (97,3%). Daarmee blijft de DNB dekkingsgraad boven de kritieke dekkingsgraad (95,3%). De stijging in oktober is met name te danken aan de hogere rente. Dankzij deze hogere rente, hoeft het pensioenfonds minder geld te reserveren om alle pensioenen te betalen (de verplichtingen). Hoewel in oktober per saldo een negatief beleggingsrendement is behaald, was de impact van de gestegen rente op de dekkingsgraad groter en is de dekkingsgraad dus licht gestegen. De DNB dekkingsgraad van oktober 2018 was hoger dan die van oktober 2019 (en deze hogere dekkingsgraad maakt geen onderdeel meer uit van de berekening van de beleidsdekkingsgraad per eind oktober 2019) waardoor de beleidsdekkingsgraad is gedaald terwijl de DNB dekkingsgraad is gestegen.

Marktwaardedekkingsgraad
Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad berekent Pensioenfonds NIBC de dekkingsgraad ook op marktwaarde. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad steeg van 88,2% in september 2019 naar 90,3% in oktober 2019. Deze stijging is groter dan de stijging van de officiële DNB dekkingsgraad. Bij de berekening van de marktwaardedekkingsgraad vindt namelijk geen demping van de rentebeweging plaats, zoals dat wel het geval is bij de berekening van de officiële DNB dekkingsgraad.

Gevolgen extreem lage rente - Aanpassing regels voor het korten van  pensioenen?
In eerdere nieuwsberichten over de dekkingsgraad is aangegeven dat de extreem lage rente zijn weerslag heeft op de financiële positie van Pensioenfonds NIBC. Hierbij is ook aangegeven dat de kans was toegenomen dat in het herstelplan 2020 aanvullende maatregelen – waaronder korting van pensioenen – nodig zullen zijn om binnen 10 jaar uit herstel te kunnen komen. Deze situatie doet zich voor als eind van het jaar de DNB dekkingsgraad onder de kritieke dekkingsgraad uitkomt. Vorige week heeft Minister Koolmees in de Tweede Kamer echter maatregelen aangekondigd om de regels rondom korten te versoepelen. Hiermee lijken dreigende kortingen – in ieder geval voor komend jaar – te zijn afgewend.