• 01
    dec

    Dekkingsgraad oktober 2020

Per eind oktober 2020 bedraagt de beleidsdekkingsgraad op basis van voorlopige berekeningen 95,9%. Dit is een lichte daling ten opzichte van de beleidsdekkingsgraad van eind september 2020.

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% is voor elke euro die aan pensioen betaald moet worden ook precies één euro beschikbaar. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat. Nu zijn er verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen.
De DNB dekkingsgraad, is de dekkingsgraad waarbij een door de toezichthouder voorgeschreven rentestructuur moet worden toegepast. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de DNB dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Tenslotte kan bij de berekening van de dekkingsgraad ook uitgegaan worden van de actuele rentestand. Dit noemen we de marktwaardedekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt eind oktober 2020, op basis van voorlopige berekeningen, op 95,9% en is daarmee licht lager dan die van september 2020. Daarmee blijft de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van het minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% en is onder de 100% gebleven, waardoor er nog geen waardeoverdrachten kunnen plaatsvinden. In een apart nieuwsbericht is hier eerder over gecommuniceerd.

DNB dekkingsgraad
De DNB dekkingsgraad bedraagt per eind oktober 2020 95,6%. Dit is een stijging ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind september 2020 (94,9%).
Daarmee is de DNB dekkingsgraad boven de kritieke dekkingsgraad (91,7%) gebleven.

De DNB dekkingsgraad stijgt in oktober 2020 met 0,7%-punt, ondanks een daling van de lange rente en van de aandelen, welke beiden een negatief effect hebben op de dekkingsgraad.
Door de daling van de lange rente stegen de verplichtingen. Hierdoor moet het pensioenfonds meer geld reserveren om alle pensioenen te betalen. Door de rentedaling steeg de marktwaarde van de vastrentende waarden, waardoor het negatieve effect van de dalende rente op de verplichtingen deels werd gecompenseerd. Per saldo leidden deze effecten tot een daling van de DNB dekkingsgraad met 1,4%-punt. Dat de DNB dekkingsgraad in oktober 2020 toch een stijging laat zien wordt verklaard door het besluit van het bestuur om de nieuwe overlevingstafels van het Actuarieel Genootschap 2020 toe te passen. Dit heeft een positief effect op de DNB dekkingsgraad van 2,1%-punt.

Uit het in maart 2020 bij DNB ingediende herstelplan 2020 blijkt dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn om binnen 10 jaar uit herstel te kunnen komen. In dit herstelplan 2020 is geen rekening gehouden met de ontwikkelingen in de eerste maanden van dit jaar. De gedaalde dekkingsgraad maakt het minder waarschijnlijk dat de verwachte dekkingsgraad voor eind 2020, zoals berekend in het herstelplan, wordt bereikt. De DNB dekkingsgraad is eind oktober 2020 met 95,6% wel boven de kritieke dekkingsgraad van 91,7% gebleven. Het volgende wettelijk toets moment om te beoordelen of er aanvullende beleidsmaatregelen, waaronder korten van pensioenaanspraken en -rechten, nodig zijn om de dekkingsgraad weer op het gewenste niveau te krijgen, is eind 2020.

In dit kader is van belang dat Minister Koolmees eind september 2020 in een brief aan de Tweede Kamer heeft bevestigd dat hij wederom een versoepeling van de regels rondom korten toe zal passen. Hierdoor kan de hersteltermijn naar 12 jaar worden opgerekt en hoeft er alleen gekort te worden indien de DNB dekkingsgraad eind van het jaar lager is dan 90%. Hierdoor lijken eventuele kortingen – in ieder geval voor komend jaar – te zijn afgewend.

Marktwaardedekkingsgraad
Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad wordt de dekkingsgraad ook op marktwaarde berekend. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad steeg in oktober 2020 met 0,9% naar 87,1%. Deze stijging is groter dan de stijging van de DNB dekkingsgraad. Bij de berekening van de marktwaardedekkingsgraad wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke rentebeweging op de financiële markten. Bij de DNB dekkingsgraad wordt daarentegen uitgegaan van een andere methodiek om de rente te bepalen (voortschrijdend gemiddelde van de lange rente) waardoor de impact op deze dekkingsgraad anders is.