• 22
    okt

    Dekkingsgraad september 2018

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we voor elke euro die we aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat.

De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de officiële DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt in september met 105,2% net onder augustus (105,3%) en blijft daarmee boven het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen van 104,2%. 

DNB dekkingsgraad

De officiële DNB dekkingsgraad bedraagt per eind september 2018 105,4%. Dit is een stijging ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind augustus (105,1%). De stijging van de dek-kingsgraad werd gedreven door een daling van de voorzieningen. De voorzieningen daalden door een stijging van de rente. Dit positieve effect werd deels gecompenseerd door een daling van de vastrentende beleggingen. De waarde van de aandelenportefeuille  bleef nagenoeg stabiel in september.

Marktwaardedekkingsgraad

Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad berekent Pensioenfonds NIBC de dekkingsgraad ook op marktwaarde. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad steeg van 101,3% in augustus 2018 naar 101,8 % in september 2018.