• 25
    okt

    Dekkingsgraad september 2019

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% hebben we voor elke euro die we aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat.

De beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de officiële DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt in september, op basis van voorlopige berekeningen, met 100,3% onder die van augustus 2019 (101,0%). Daarmee blijft de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen van 104,2%.

DNB dekkingsgraad
De officiële DNB dekkingsgraad bedraagt per eind september 2019 97,3%. Dit is een stijging ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind augustus 2019 (96,1%). Daarmee blijft de DNB dekkingsgraad nog boven de kritieke dekkingsgraad (95,3%). De stijging in september kwam door een stijging van de rente, vooral voor langere looptijden, en een stijging van de aandelenportefeuille. Het positieve effect werd gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de vastrentende waarden.

Marktwaardedekkingsgraad
Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad berekent Pensioenfonds NIBC de dekkingsgraad ook op marktwaarde. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad steeg van 86,8% in augustus 2019 naar 88,2% in september 2019.

Gevolgen extreem lage rente
Zoals in eerdere nieuwsberichten over de dekkingsgraad ook al is aangegeven heeft de extreem lage rente zijn weerslag op de financiële positie van Pensioenfonds NIBC. Na de forse daling van de lange rente in juli en augustus is deze in september weer licht gestegen. Hoewel de DNB dekkingsgraad eind september nog boven de kritieke dekkingsgraad (95,3%) is gebleven, is de buffer nog steeds zeer klein. Indien eind van het jaar de DNB dekkingsgraad onder deze kritieke dekkingsgraad uitkomt, wordt het aannemelijk dat in het herstelplan 2020 aanvullende maatregelen - waaronder korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten - nodig zullen zijn om binnen 10 jaar uit herstel te kunnen komen.