• 18
    jun

    Een nieuw pensioenakkoord

Het kabinet, werkgevers en vakbonden hebben overeenstemming over het nieuwe pensioenakkoord. Over het heetste hangijzer, de stijging van de AOW-leeftijd, is overeenstemming bereikt. Wat zijn de belangrijkste veranderingen uit het pensioenakkoord? 

De AOW-leeftijd stijgt minder snel
De komende twee jaar stijgt de AOW-leeftijd niet verder. De AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd alsnog naar 67 jaar. Niet in 2021, maar in 2024. De AOW-leeftijd zal ook daarna minder snel stijgen. In plaats van een jaar langer leven is een jaar langer werken, wordt de nieuwe afspraak een jaar langer leven is acht maanden langer werken. Ook wordt er gekeken naar een regeling voor zware beroepen.

Minder harde garanties dus minder zekerheid
De pensioenen gaan meer meebewegen met de financiële situatie van het fonds. De pensioenen stijgen als het goed gaat, maar dalen als het slecht gaat. Dit is in principe nu ook al zo, maar in het nieuwe pensioenakkoord worden de uitkeringen sneller aangepast aan het economisch tij. Hierdoor hoeft er minder geld gereserveerd te worden voor slechte tijden: de pensioenen gaan meteen omlaag.

De doorsneepremie wordt afgeschaft
Nu wordt voor elke deelnemer hetzelfde premiepercentage betaald en is de opgebouwde pensioenaanspraak voor iedereen hetzelfde , ongeacht hun leeftijd. Dit wordt de doorsneepremie genoemd. De kostprijs voor € 1 pensioen, is echter niet voor elke deelnemer gelijk. Hoe langer het duurt voordat het pensioen betaald moet worden, hoe meer rendement er nog gemaakt kan worden. De kostprijs van € 1 pensioen voor een jonge deelnemer is dus een stuk lager dan de kostprijs van € 1 pensioen voor een oudere deelnemer. Dit werd vroeger niet als een probleem ervaren: op een dag waren ze zelf ouder geworden en betaalden de nieuwe jongeren weer mee aan hun pensioen. Maar mensen wisselen steeds vaker van baan, maken een carrière switch, of beginnen voor zichzelf. In het nieuwe pensioenakkoord wordt deze doorsneepremie afgeschaft. Er zal gecompenseerd moeten gaan worden voor de oudere deelnemers omdat zij onder de nieuwe systematiek óf veel meer premie moeten gaan betalen óf een lagere pensioenopbouw krijgen voor dezelfde premie.

ZZP-ers kunnen zich aanmelden bij een pensioenfonds
Het moet gemakkelijker worden voor ZZP-ers om deel te nemen aan de pensioenregeling van een pensioenfonds, maar het wordt niet verplicht. Wel zullen ZZP-ers verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af moeten sluiten.   

Hoe nu verder?
Het plan is dat het nieuwe pensioenstelsel in 2022 ingaat. Het akkoord ligt er, maar het nieuwe pensioencontract zal nog nader uitgewerkt moeten worden. Dit gaat nog enkele jaren duren, omdat er meerdere complexe zaken moeten worden uitgewerkt. Hoe wordt de afschaffing van de doorsneepremie gecompenseerd? Hoe zien de nieuwe rekenregels eruit voor het berekenen van verlagingen en verhogingen? Na jarenlang van onderhandelen is er over deze punten in ieder geval meer duidelijkheid gekomen.