• 11
    sep

    Evaluatie uitvoeringsmodel Pensioenfonds NIBC

Ieder jaar voert het bestuur van Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) een evaluatie uit van het bestuurs- en uitvoeringsmodel van het fonds. Er wordt o.a. bekeken of het bestuur de huidige uitvoering (via een zelfstandige Stichting) op een verantwoorde wijze kan voortzetten. In dat licht heeft de werkgever het bestuur van PF NIBC gevraagd om in 2019 met alle relevante stakeholders te onderzoeken wat het beste uitvoeringsmodel voor de NIBC Pensioenregeling is.  

Stakeholders
De relevante stakeholders bestaan uit: de werkgever, de werknemers, de gewezen deelnemers, de gepensioneerden en het bestuur van PF NIBC. Om dit praktisch vorm te geven is een Pensioencommissie ingesteld waarin vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders deelnemen. De werkgever wordt vertegenwoordigd door HR, de deelnemers door de Ondernemingsraad (OR), de gepensioneerden en de gewezen deelnemers door de Vereniging van Gepensioneerden (VvG) en het bestuur van PF NIBC zal een delegatie afvaardigen.   

Onderzoeksopdracht
De Pensioencommissie zal de komende maanden een evaluatie uitvoeren naar het ‘best passende’uitvoeringsmodel voor de bestaande NIBC Pensioenregeling voor de komende jaren.

Hierbij wordt het evaluatietraject in twee fasen opgesplitst:

  • Onderzoeksfase waarin antwoord gegeven wordt op bovengenoemde onderzoeksvraag en de besluitvorming wordt voorbereid.
  • Uitvoeringsfase waarin invulling wordt gegeven aan de besluitvorming.

Voor alle duidelijkheid wordt benadrukt dat het onderzoek gaat over het uitvoeringsmodel en dus NIET over de pensioenregeling.

Ondersteuning door externe onafhankelijke adviseur
De Pensioencommissie laat zich adviseren en ondersteunen door een externe adviseur. Voor de onderzoeksfase is een onafhankelijke adviseur gezocht die niet betrokken is of was bij PF NIBC of een van de andere stakeholders om een zo objectief mogelijk evaluatie traject te waarborgen.
Dit selectietraject is inmiddels afgerond en Montae Advies uit Rijswijk zal de komende maanden de Pensioencommissie ondersteunen.

Pensioenakkoord
In juni 2019 is ook eindelijk een ‘Pensioenakkoord’ gesloten. Dit bevat echter nog veel onduidelijkheden die de komende jaren door sociale partners verder moeten worden uitgewerkt. Daar waar mogelijk zal de impact van dit nieuwe ‘Pensioenakkoord’ op het uitvoeringsmodel worden betrokken in de evaluatie.

Planning
Naar verwachting zal de onderzoeksfase begin december 2019 worden afgerond met een advies. Daarna kunnen de partijen dan tot een afgewogen – en gezamenlijk gedragen – besluit komen en kan, indien dit tot een wijziging in of een versterking van het uitvoeringsmodel leidt, in de loop van 2020 de implementatie voorbereid en vormgegeven worden. Uiteraard zullen we jullie hierover op de hoogte houden.

Aanspreekpunten
Voor nadere informatie of als je input wilt geven in dit evaluatie traject kun je terecht bij de leden van de Pensioencommissie.

Namens PF NIBC:
Leendert Punt
Judith Jansen
Edwin Koningen
Pensioenfonds@nibc.com

Namens de werkgever:
Martin Groot Wesseldijk
Bas Schoenmakers
AskHR@nibc.com

Namens de werknemers – Ondernemingsraad:
Arno Moerman
Mark Sprink
Serge Heijstek
Secretaris.OR@nibc.com

Namens Vereniging van Gepensioneerden:
Sjef van Huijstee
Hans Scholten
vvgnibc@gmail.com