• 08
    sep

    Gevolgen beleidsdekkingsgraad juli 2021 boven 100% en CWO naar De Nationale APF Kring B

Waardeoverdrachten
Sinds oktober 2019 kan Pensioenfonds NIBC niet meewerken aan verzoeken tot waardeoverdrachten omdat de beleidsdekkingsgraad onder de 100% ligt.
De aanvragen voor inkomende en uitgaande waardeoverdrachten konden sinds 1 november 2019 dan ook niet meer in behandeling worden genomen.

Per 31 juli 2021 is de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds NIBC 100,6%. Dat is op basis van voorlopige berekeningen. Dat betekent dat de eerder ingediende verzoeken voor waardeoverdrachten weer in behandeling  kunnen worden genomen. Per 1 augustus 2021 heeft echter een collectieve waardeoverdracht naar De Nationale APF Kring B plaatsgevonden. Daarom zijn al deze eerder ingediende verzoeken tot waardeoverdracht definitief stopgezet. Hier wordt je (of jouw uitvoerder) binnenkort ook nog per brief over geïnformeerd.

Als je echter nog steeds een waardeoverdracht wilt uitvoeren, kun je (of jouw (nieuwe) uitvoerder) opnieuw een verzoek indienen bij De Nationale APF Kring B. Ook De Nationale APF Kring B mag alleen meewerken met een waardeoverdracht als de beleidsdekkingsgraad boven de 100% ligt. Daarom adviseren wij om vanaf nu de financiële positie van De Nationale APF Kring B in de gaten te houden. Vanaf september 2021 wordt de ontwikkeling van de dekkingsgraad maandelijks op de website van De Nationale APF Kring B gepubliceerd (https://www.denationaleapf.nl/deelnemers/over-het-fonds/financiële-positie/).

Bij eventuele vragen kun je uiteraard ook contact opnemen met AZL (denationaleapf@azl.eu)