• 31
    jul

    Herstelplan 2019 ultimo 2018

Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie. Sindsdien ligt de beleidsdekkingsgraad namelijk onder het Vereist Vermogen van 113,9% (per 31 december 2018). Daarom moet jaarlijks het herstelplan worden geëvalueerd en bij DNB worden ingediend.

De conclusie van de meest recente evaluatie is dat PF NIBC vanuit de DNB dekkingsgraad van 99,9% per 31 december 2018 in 8 jaar kan herstellen tot boven het Vereist Vermogen van 113,9%. De wettelijk vereiste termijn voor herstel is maximaal 10 jaar, dus daar voldoet PF NIBC aan.

Op basis van het herstelplan 2019 dat onlangs bij DNB is ingediend, zal PF NIBC de komende 5 jaar naar verwachting geen indexatie kunnen toekennen. Naar verwachting zal ook geen korting moeten worden doorgevoerd van pensioenaanspraken en pensioenrechten.

Per 31 december 2018 is de kritieke dekkingsgraad 95,3% (eind 2017: 93,9%). De kritieke dekkingsgraad is de dekkingsgraad vanaf waar PF NIBC nog binnen de wettelijke hersteltermijn van 10 jaar zonder aanvullende maatregelen kan herstellen tot boven het Vereist Vermogen.
De DNB dekkingsgraad ligt met 99,9% boven de kritieke dekkingsgraad, dus er zijn nu geen aanvullende maatregelen nodig. Wel is de buffer tussen de DNB dekkingsgraad en de kritieke dekkingsgraad kleiner geworden, waardoor de kans op kortingen groter is geworden.

De kans dat de opbouw van nieuwe pensioenaanspraken voor actieve deelnemers op basis van het huidige herstelplan 2019 de komende 5 jaar gekort moet worden is nagenoeg gelijk gebleven. Dit mede dankzij de verruimde financieringsafspraak met de werkgever voor 2018 t/m 2020 en door een verhoging van de maximum CDC premie vanaf 2021 naar 32%.

Het nieuwe herstelplan 2019 vind je op de website.

Voor een nadere toelichting op de verschillende dekkingsgraden verwijzen we naar het laatste dekkingsgraad bericht.