• 12
    mei

    Herstelplan 2020 ultimo 2019

Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie. Sindsdien ligt de beleidsdekkingsgraad namelijk onder het Vereist Vermogen van 112,8% (per 31 december 2019). Daarom moet jaarlijks het herstelplan worden geëvalueerd en bij DNB worden ingediend.

De conclusie van de meest recente evaluatie is dat PF NIBC vanuit de DNB dekkingsgraad van 101,1% per 31 december 2019 in 6 jaar kan herstellen tot boven het Vereist Vermogen van 112,8%. De wettelijk vereiste termijn voor herstel is maximaal 10 jaar, dus daar voldoet PF NIBC aan. Op basis van het herstelplan 2020 dat onlangs bij DNB is ingediend, zal PF NIBC de komende 5 jaar naar verwachting geen indexatie kunnen toekennen. Naar verwachting zal ook geen korting moeten worden doorgevoerd van pensioenaanspraken en pensioenrechten.

Per 31 december 2019 is de kritieke dekkingsgraad 91,7% (eind 2018: 95,3%). De kritieke dekkingsgraad is de dekkingsgraad vanaf waar PF NIBC nog binnen de wettelijke hersteltermijn van 10 jaar zonder aanvullende maatregelen kan herstellen tot boven het Vereist Vermogen. De DNB dekkingsgraad ligt met 101,1% boven de kritieke dekkingsgraad, dus er zijn nu geen aanvullende maatregelen nodig.  

Door de turbulentie op de financiële markten door het coronavirus is de DNB dekkingsgraad eind maart 2020 net onder de kritieke dekkingsgraad uitgekomen. Indien eind van dit jaar de DNB dekkingsgraad ook nog onder de kritieke dekkingsgraad uitkomt, wordt het aannemelijk dat in het herstelplan 2021 wel aanvullende maatregelen - waaronder korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten - nodig zullen zijn om binnen 10 jaar uit herstel te kunnen komen.

De kans dat de opbouw van nieuwe pensioenaanspraken voor actieve deelnemers op basis van het huidige herstelplan 2020 en het daarin gehanteerde scenario en met de huidige financiële opzet de komende 5 jaar gekort moet worden is groter geworden. Dit ondanks  de eind 2017 verruimde financieringsafspraak met de werkgever voor 2018 t/m 2020 en de verhoging van de maximum CDC premie vanaf 2021 naar 32%. Een belangrijke reden hiervoor is de sterk gedaalde rente.

De werkgever en de OR zijn in gesprek over de hoogte van de pensioenpremie voor de periode 2021 – 2023. Besluiten vanuit dit overleg kunnen een belangrijke impact hebben op de toekomstige opbouw van pensioenaanspraken.

Het nieuwe herstelplan 2020 vind je op de website.Voor een nadere toelichting op de verschillende dekkingsgraden verwijzen we naar het laatste dekkingsgraad bericht.