• 21
    dec

    Liquidatieverslag 2021 en afronding liquidatie

Jaarlijks publiceert Pensioenfonds NIBC haar jaarverslag. Hierin lees je over ons beleid, de financiële situatie en ontwikkelingen van het fonds in het afgelopen jaar. Dit jaar was voor Pensioenfonds NIBC een bijzonder jaar met een collectieve waardeoverdracht naar De Nationale APF Kring B (DNAPF). De daarop volgende afwikkeling van de liquidatie van het fonds wordt met het uitbrengen van het Liquidatieverslag 2021 afgerond. Hier vind je ons Liquidatieverslag over 2021. Dit is tevens het laatste financieel verslag van Pensioenfonds NIBC.

Bestemming positief liquidatiesaldo

Uit het Liquidatieverslag 2021 blijkt een positief liquidatiesaldo van EUR 1.542.000. Daarvan zal naar verwachting nog circa EUR 64.000 nodig zijn voor de laatste betalingen aan de dienstverleners die de afronding van de liquidatie begeleiden.  Het resterende positief liquidatiesaldo van circa EUR 1.478.000 zal voor eind 2021 worden overgemaakt aan DNAPF. Overeenkomstig eerdere afspraken zal DNAPF dit aanwenden voor een extra toeslag aan de deelnemers van Kring B die vanuit Pensioenfonds NIBC zijn overgekomen. Dit zal overigens pas plaats kunnen vinden zodra De Nederlandsche Bank (DNB) heeft bevestigd dat zij het toezicht op Pensioenfonds NIBC heeft beëindigd.

Afronding liquidatieproces

Binnenkort zal bij DNB een verzoek ingediend worden om het toezicht op het fonds te beëindigen. We verwachten dat DNB de verklaring ‘einde toezicht’ begin volgend jaar zal afgeven. Daarna kan Pensioenfonds NIBC daadwerkelijk worden geliquideerd en zal dan ook worden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Slotwoord

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op het intensieve besluitvormingstraject dat sinds medio 2019 met de vertegenwoordigers van de belanghebbenden is doorlopen en wat geleid heeft tot een uitkomst die evenwichtig is voor alle groepen van belanghebbenden.

Hiermee is een einde gekomen aan een periode van bijna 75 jaar waarin Pensioenfonds NIBC de pensioenregeling van NIBC Bank mocht uitvoeren. Met de in augustus 2021 uitgevoerde collectieve waardeoverdracht is de toekomstige uitvoering van deze regeling overgedragen aan DNAPF Kring B.

Het bestuur dankt alle betrokkenen die vele jaren hebben bijgedragen aan de goede en betrouwbare uitvoering die Pensioenfonds NIBC heeft kunnen verzorgen en tevens alle belanghebbenden voor het in haar gestelde vertrouwen. Met de overgang naar DNAPF kan de toekomstige uitvoering van de pensioenregeling van NIBC Bank met vertrouwen tegemoet worden gezien.