• 15
    jul

    Meer duidelijkheid over het nieuwe pensioenstelsel

Recent zijn het kabinet en de sociale partners het eens geworden over de uitwerking van het pensioenakkoord. In het nieuwe pensioenstelsel zal de hoogte van het pensioen onzekerder worden.

Wat blijft behouden?

In het nieuwe pensioenstelsel blijven de sterke punten uit het huidige stelsel behouden:

  • Als je met pensioen gaat, blijf je zo lang je leeft pensioen ontvangen.
  • Pensioen blijft een van de arbeidsvoorwaarden in het arbeidscontract met NIBC.
  • Je blijft dus automatisch pensioen opbouwen door samen met NIBC premie te betalen. Je betaalt jouw deel automatisch van jouw bruto salaris.
  • De deelnemers delen de kosten en de risico’s. Daardoor kan het pensioenfonds economische tegenvallers beter aan dan wanneer het ieder voor zich zou zijn.

De hoogte van het pensioen wordt onzeker

In het nieuwe pensioenstelsel wordt er niets beloofd over hoeveel pensioen je gaat krijgen.  Er wordt alleen afgesproken hoeveel geld je elk jaar inlegt als premie voor je pensioen. Het geldt dat je inlegt voor je pensioen wordt collectief belegd. Als er veel geld wordt verdiend op de beurs, gaat jouw pensioenpot en daarmee jouw toekomstige pensioen omhoog. Maar andersom geldt dat natuurlijk ook: tegenvallende beleggingsresultaten zorgen voor een lager pensioen. Op dit moment is de hoogte van jouw pensioen bij NIBC ook al afhankelijk van de beleggingsresultaten.

Risico’s worden gedeeld

Maar wat gebeurt er als vlak voordat je met pensioen gaat de beurskoersen dalen? Jouw pensioen zou dan een stuk lager worden. Om te voorkomen dat je opeens een veel lager pensioen krijgt, wordt er een reservepot aangelegd. In goede tijden wordt er wat geld opzij gezet en in slechte tijden wordt dit geld gebruikt. De risico’s van beleggen worden zo gedeeld tussen alle deelnemers in de pensioenregeling. Het beleggingsbeleid kan afgestemd worden op de verschillende leeftijden en ook voor gepensioneerden kan de samenstelling van de beleggingen anders zijn.

De doorsneesystematiek voor de pensioenpremie wordt afgeschaft

Nu wordt voor elke deelnemer evenveel premie betaald en is de opgebouwde pensioenaanspraak voor iedereen hetzelfde, ongeacht de leeftijd. Dit wordt de doorsneesystematiek genoemd. De kostprijs voor € 1 pensioen is echter niet voor elke deelnemer gelijk. Hoe langer het duurt voordat het pensioen betaald moet worden, hoe meer rendement er nog gemaakt kan worden. De kostprijs van € 1 pensioen voor een jonge deelnemer is dus een stuk lager dan de kostprijs van € 1 pensioen voor een oudere deelnemer. Dit werd vroeger niet als een probleem ervaren: op een dag is iedereen zelf oud en betalen de nieuwe jongeren weer mee aan het pensioen van de ouderen. Maar mensen wisselen steeds vaker van baan, of beginnen voor zichzelf. Daarom wordt onder het nieuwe pensioenakkoord deze doorsneesystematiek afgeschaft. Er zal een compensatieregeling voor de oudere deelnemers afgesproken moeten worden omdat zij onder de nieuwe systematiek óf veel meer premie moeten gaan betalen óf een lagere pensioenopbouw krijgen voor dezelfde premie.

Dekkingsgraad verdwijnt

Omdat pensioenfondsen geen beloftes meer doen over de hoogte van het uiteindelijke pensioen, hoeven pensioenfondsen ook niet meer bij te houden of er voldoende buffer is om al die beloftes na te komen. De zogenoemde dekkingsgraad zal dus verdwijnen.

Wanneer gaat het nieuwe pensioenstelsel in?

Uiterlijk 1 januari 2026 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn aan de nieuwe regels. Wanneer de pensioenregeling van NIBC wijzigt, is op dit moment nog niet bekend.

Wat gebeurt er met het pensioen dat je nu al hebt?

Het pensioen dat je hebt opgebouwd zal ingebracht moeten worden in het nieuwe stelsel. Hoe dat zal gaan gebeuren is op dit moment niet bekend. Uiteraard houden we je op de hoogte van de relevante ontwikkelingen.