• 28
    sep

    Plan van Verdeling en Rekening en Verantwoording

Op 14 september 2020 heeft de Vergadering van belanghebbenden besloten om PF NIBC per 1 januari 2021 op te heffen. Sinds 1 januari 2021 is PF NIBC dan ook formeel in liquidatie. Nu de collectieve waardeoverdracht naar De Nationale APF Kring B per 1 augustus 2021 heeft plaatsgevonden kan de volgende stap gezet worden in het liquidatieproces. Het bestuur van PF NIBC, dat sinds 1 januari 2021 als College van vereffenaars fungeert, heeft daartoe een Plan van Verdeling en een Rekening en Verantwoording opgesteld. De ondertekende versies hiervan liggen ter inzage voor eenieder tot 28 november 2021 ten kantore van het Handelsregister van KvK te Rotterdam, Blaak 40, en ten kantore van Stichting Pensioenfonds NIBC in liquidatie te ’s Gravenhage, Carnegieplein 4.

Gedurende de verzetsperiode van twee maanden zijn deze documenten ook beschikbaar op de website van Stichting Pensioenfonds NIBC in liquidatie.

Bij eventuele vragen kun je uiteraard contact met ons opnemen (pensioenfonds@nibc.com).