• 30
    okt

    Statusupdate transitie

Via eerdere nieuwsberichten ben je geïnformeerd over de overgang van Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) naar De Nationale Algemeen Pensioenfonds (DNAPF) per 1 januari 2021. Waarom is besloten tot deze overgang, waarom is voor DNAPF gekozen en wat betekent de overgang voor jou als deelnemer? Antwoord op deze en andere veelgestelde vragen vind je hier op onze website.

Op dit moment zijn we bezig met enkele kleine aanpassingen van het huidig Pensioenreglement om de overgang administratief zo goed mogelijk te laten verlopen. Klik hier om de wijzigingen in te zien. 

In januari 2021 ontvangen alle deelnemers een welkomstbrief van DNAPF en vanaf dat moment zal de communicatie over de pensioenregeling grotendeels via DNAPF verlopen.

In januari 2021 ontvangen pensioengerechtigden de laatste jaaropgave van Pensioenfonds NIBC en de eerste pensioenbetaling vanuit DNAPF. In het tweede kwartaal van 2021 verstuurt PF NIBC nog een laatste Uniform Pensioen Overzicht (UPO) aan alle (gewezen) deelnemers en gepensioneerden met de stand per 31 december 2020. DNAPF verstuurt het eerste UPO in 2022, met de stand per 31 december 2021. De pensioenaanspraken bij DNAPF zijn wel al eerder te raadplegen in de deelnemersportal, daarover word je in het tweede kwartaal van 2021 geïnformeerd door DNAPF. Op de website vind je een heldere tijdlijn met deze communicatiemomenten.

Via onze website houden we je op de hoogte over alle ontwikkelingen. Wil je niets missen? Meld je dan aan voor de nieuwsservice zodat je altijd op de hoogte blijft.