• 25
    nov

    Tijdelijk geen waardeoverdrachten

Op basis van voorlopige berekeningen komt de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds NIBC per 31 oktober 2019 op 99,9%. Volgens de Pensioenwet mag een pensioenfonds met een beleidsdekkingsgraad onder de 100% geen waardeoverdrachten meer uitvoeren. Dit geldt zowel voor inkomende als uitgaande waardeoverdrachten.

Aanvragen voor inkomende en uitgaande waardeoverdrachten waarvoor AZL (onze uitvoerder) uiterlijk 1 november 2019 een offerte (bij inkomende waardeoverdracht) of een opgave van de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken (bij uitgaande waardeoverdracht) heeft verstuurd zullen nog in behandeling worden genomen. De offerte dient dan wel binnen de wettelijke termijn van twee maanden door de (nieuwe) deelnemer voor akkoord getekend aan de betreffende uitvoerder te worden terug gestuurd.

Alle aanvragen die na 1 november 2019 zijn ontvangen (zowel inkomende als uitgaande waarde overdrachten) zullen pas in behandeling worden genomen zodra de beleidsdekkingsgraad weer boven de 100% is uitgekomen. Je ontvangt een zogenaamde ‘vertragingsbrief’ indien dit voor jou het geval is.

De ontwikkeling van de dekkingsgraad wordt maandelijks op de website gepubliceerd. Wij adviseren je dan ook onze website in de gaten te houden. Bij eventuele vragen kun je uiteraard ook contact opnemen met AZL (pf-nibc@azl.eu) of met ons (pensioenfonds@nibc.com).