• 18
    dec

    Tijdelijke versoepeling van de pensioenregels

In eerdere nieuwsberichten over de dekkingsgraad is aangegeven dat de extreem lage rente zijn weerslag heeft op de financiële positie van Pensioenfonds NIBC. Hierbij is ook aangegeven dat de kans was toegenomen dat in het herstelplan 2020 aanvullende maatregelen – waaronder korting van pensioenen – nodig zullen zijn om binnen 10 jaar uit herstel te kunnen komen. Deze situatie doet zich voor als eind van het jaar de DNB dekkingsgraad onder de kritieke dekkingsgraad uitkomt.
 

De afgelopen maanden is de DNB dekkingsgraad echter weer richting de 100% gestegen (stand eind oktober: 98.1% met een verdere stijging in november). Daarnaast heeft Minister Koolmees recent maatregelen gepubliceerd waarmee de regels rondom korten zijn versoepeld. Zo is bijvoorbeeld de hersteltermijn opgerekt naar 12 jaar en hoeft er alleen gekort te worden indien de DNB dekkingsgraad lager is dan 90%. Hierdoor lijken de dreigende kortingen – in ieder geval voor komend jaar – te zijn afgewend.

Rust en stabiliteit zijn nodig

In zijn brief aan de Tweede Kamer stelt minister Koolmees: ‘De uitwerking van het pensioenakkoord heeft de hoogste prioriteit. Rust en stabiliteit zijn nodig om dat de komende periode goed te doen. Om die reden krijgen pensioenfondsen die in problemen verkeren onder voorwaarden langer de tijd om te voldoen aan de gestelde financiële eisen. Kortingen zijn daarmee volgend jaar naar verwachting voor een groot deel van de baan.’ Het streven is het pensioenakkoord voor de zomer van 2020 gereed te hebben.