• 14
    sep

    Toestemming voor liquidatie van Pensioenfonds NIBC

Op maandag 14 september 2020 heeft de Vergadering van belanghebbenden van Stichting Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) plaatsgevonden. In deze vergadering zijn de plannen voor de toekomstige uitvoering van de pensioenregeling toegelicht en is een voorstel tot opheffing en liquidatie van PF NIBC in stemming gebracht.

Tijdens de vergadering zijn in totaal 71 geldige stemmen uitgebracht waarvan 97,2% heeft ingestemd met het voorstel tot liquidatie. Concreet betekent dit dat de Vergadering van belanghebbenden heeft besloten om PF NIBC per 1 januari 2021 op te heffen. Echter voordat een collectieve waardeoverdracht van alle pensioenverplichtingen naar De Nationale APF Kring D kan worden uitgevoerd en PF NIBC kan worden opgeheven, zal van De Nederlandsche Bank een verklaring van geen bezwaar moeten worden ontvangen. Het bestuur van PF NIBC zal de aanvraag hiervoor op korte termijn indienen.

Via de website van PF NIBC blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Je kunt hier ook de vergaderstukken van de Vergadering van belanghebbenden vinden.

Voor vragen kun je terecht bij het bestuursbureau van PF NIBC via Pensioenfonds@nibc.com.