• 24
    dec

    Uitstel van overgang Pensioenfonds NIBC naar De Nationale APF

Via eerdere nieuwsberichten ben je geïnformeerd over de geplande overgang van Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) naar De Nationale Algemeen Pensioenfonds (DNAPF) per 1 januari 2021.

Recent heeft het bestuur van PF NIBC nieuwe, onverwachte informatie gekregen over het moment waarop Kring D (een afgescheiden onderdeel binnen DNAPF) mogelijk tot korten zou moeten overgaan. Uit deze informatie blijkt dat bij een overgang naar deze Kring D de kans op korten van onze pensioenaanspraken en -rechten op korte termijn dermate groot is dat het eerder genomen besluit om de collectieve waardeoverdracht naar DNAPF Kring D op 1 januari 2021 uit te voeren niet meer als evenwichtig kan worden beschouwd en dus niet zonder meer kan worden doorgezet. Dit is ook met de sociale partners besproken. De verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank zal dan ook niet voor 1 januari 2021 worden verkregen.

Het bestuur van PF NIBC onderzoekt op dit moment gezamenlijk met de sociale partners en DNAPF een alternatieve oplossing, waarbij DNAPF een nieuwe multi-client kring openstelt.

Wat betekent dit voor jou?
Voor jou verandert er per 1 januari 2021 dus nog niets. De pensioenuitkeringen zullen na 1 januari 2021 nog gewoon via PF NIBC plaatsvinden. Ook zal de opbouw van nieuwe pensioenaanspraken na 1 januari 2021 nog tijdelijk binnen PF NIBC plaatsvinden en alle informatie over jouw pensioenregeling blijf je voorlopig nog via PF NIBC ontvangen.

Houd de website in de gaten
Zodra meer informatie beschikbaar is over de uiteindelijke oplossing en een nieuwe datum voor de collectieve waardeoverdracht bekend is, word je daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd via de website. Op de website van PF NIBC is alle informatie te vinden over de overgang naar DNAPF. Kijk hiervoor op www.mijnnibcpensioen.nl/transitie. Op de website kun je je ook aanmelden voor de nieuwsservice zodat je altijd op de hoogte blijft.

Op 14 september 2020 heeft de Vergadering van belanghebbenden besloten tot opheffing van PF NIBC per 1 januari 2021. Dit betekent dat vanaf die datum PF NIBC formeel in liquidatie is en vanaf dat moment ook in alle communicatie-uitingen de tekst ‘in liquidatie’ achter haar naam zal opnemen. Dit is een wettelijk vereiste. PF NIBC zal echter blijven voortbestaan zolang dat nodig is om zowel de regeling als de collectieve waardeoverdracht op een zorgvuldige en evenwichtige manier uit te voeren.

Mocht je vragen hebben dan kun je ons bereiken op Pensioenfonds@nibc.com.

Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds NIBC