• 18
    nov

    Uniform Pensioen Overzicht per 1 januari 2019

Vanaf vandaag is het digitale Uniform Pensioenoverzicht (UPO) per 1 januari 2019 voor gewezen deelnemers beschikbaar via het deelnemersportaal.

Eens in de vijf jaar ontvangen alle voormalige NIBC werknemers die nog pensioenaanspraken hebben bij Pensioenfonds NIBC (gewezen deelnemers van Pensioenfonds NIBC) een schriftelijk overzicht van deze pensioenaanspraken (het UPO). Het laatst verstuurde UPO is in september 2018 verstuurd en was naar de stand per 1 januari 2018. In dit UPO was ook de aanpassing van de pensioenleeftijd naar 68 jaar verwerkt.

Vanaf 2019 wordt, naast het schriftelijke UPO, het UPO ook jaarlijks in digitale vorm beschikbaar gesteld via het deelnemersportaal van AZL, onze pensioenuitvoerder. Het eerstvolgende UPO, dat weer per post zal worden verstuurd is het UPO per 1 januari 2023.

Op het deelnemersportaal www.mijnpensioencijfers.nl/nibc kun je inloggen op je persoonlijke omgeving ‘Mijn Pensioencijfers’.