• 10
    jul

    Uniform Pensioenoverzicht 2020

Iedereen die pensioen opbouwt bij Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) krijgt jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Als het goed is heb je dit overzicht rond 26 juni 2020 in je brievenbus gevonden. Op het UPO staat de stand van jouw pensioen op 1 januari 2020.

Wat staat er op het UPO?

Zolang je pensioen bij ons opbouwt, ontvang je ieder jaar een UPO van ons. Op je UPO zie je hoeveel pensioen je tot nu toe bij ons hebt opgebouwd én wat er voor je eventuele partner of kinderen is geregeld. Controleer dan ook goed of je partner correct op het UPO staat vermeld. Ook staat er op het UPO hoeveel pensioen je naar verwachting kunt opbouwen indien je tot de pensioenleeftijd van 68 jaar bij NIBC in dienst blijft. Het betreft hier nominale bedragen, waarbij dus geen rekening is gehouden met eventueel koopkrachtverlies door toekomstige inflatie. Hoe eerder je weet of je later genoeg hebt en of alles goed is geregeld, hoe beter. Zo heb je namelijk nog de tijd om zo nodig aanvullend iets te regelen. We raden je daarom aan je UPO goed te bekijken.

Wat als het mee- of tegenzit?

Dit jaar zie je op het UPO ook hoeveel pensioen je naar verwachting kunt bereiken in drie verschillende economische scenario’s. Dit zijn een pessimistisch ofwel ‘slechtweer scenario’, een verwacht ofwel ‘neutraal scenario’ en een optimistisch ofwel ‘goedweer scenario’. Het belangrijkste doel van de scenario’s is om duidelijk te maken dat het te bereiken pensioen afhankelijk is van toekomstige economische ontwikkelingen. Deze scenario’s laten zien dat de hoogte en de koopkracht van jouw pensioen niet zeker zijn. Het uiteindelijk te bereiken pensioen kan dan ook afwijken van de genoemde bedragen. Omdat in de scenario’s rekening wordt gehouden met de kans op een lage of hoge inflatie en de kans op een lage of hoge indexatie is het te verwachten pensioen in elk scenario een reëel bedrag ofwel geeft het de toekomstige koopkracht weer. Bij nominaal te bereiken pensioen dat op het UPO staat wordt hier geen rekening mee gehouden. In veel situaties zullen deze reële bedragen genoemd bij de scenario’s dan ook lager zijn dan het nominaal te bereiken pensioen dat op het UPO staat.

Meer informatie over het UPO

Op onze website vind je een toelichting bij alle onderdelen die op het UPO staan. Bijvoorbeeld over de factor A en de regeling voor je nabestaanden. Klik hier voor deze toelichting.