• 29
    mei

    Verkiezing bestuurslid: Jürgen Veenbergen

Op dinsdag 21 mei 2019 hebben wij jullie geïnformeerd over de procedure voor een mogelijke verkiezing van een lid van het Bestuur namens de deelnemers. Voor deze functie heeft het Bestuur Jürgen Veenbergen als kandidaat voorgedragen.

Door omstandigheden is deze kennisgeving pas op donderdag 23 mei 2019 expliciet onder de aandacht gebracht via de ‘Whats Going On’ berichtgeving van NIBC. Om die reden hebben we de termijn voor aanmelding van eventuele kandidaten door laten lopen tot en met dinsdag 28 mei 2019.

Voor deze positie hebben zich geen andere kandidaten aangemeld.

De verkiezingsdatum was gesteld op dinsdag 4 juni 2019. Nu er binnen de gestelde termijn geen tegenkandidaten zijn aangemeld zal op die datum Jürgen Veenbergen geacht zijn te zijn gekozen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur,

Edwin Koningen