• 29
    mei

    Verkiezing lid Verantwoordingsorgaan: Jacques Stokman

Op 17 mei 2019 bent u door ons geïnformeerd over de procedure voor een mogelijke verkiezing van een lid van het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden.

Voor deze functie heeft het Verantwoordingsorgaan de heer Jacques Stokman voorgedragen als kandidaat voor benoeming voor 3 jaar.

Voor deze positie hebben zich geen andere kandidaten aangemeld. De verkiezingsdatum was gesteld op dinsdag 4 juni 2019. Nu er binnen de gestelde termijn geen tegenkandidaten zijn aangemeld zal op die datum de heer Jacques Stokman geacht zijn te zijn gekozen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur,

Edwin Koningen