• 10
    dec

    Verklaring van non-verzet

Op 14 september 2020 heeft de Vergadering van belanghebbenden besloten om PF NIBC per
1 januari 2021 op te heffen. Sinds 1 januari 2021 is PF NIBC dan ook formeel in liquidatie. Op 27 september 2021 heeft het bestuur[1] van PF NIBC de Rekening en Verantwoording en een Plan van Verdeling opgesteld en ter inzage gelegd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam en PF NIBC te Den Haag. Nadat de verzetsperiode verstreken was, heeft de Rechtbank in Den Haag op 30 november 2021 de verklaring van non-verzet afgegeven.

Dit betekent dat het liquidatieproces kan worden afgerond. Voor de bestuursvergadering van 17 december 2021 is de vaststelling van het liquidatieverslag 2021 geagendeerd. Na vaststelling zal het positieve liquidatiesaldo zo spoedig mogelijk aan De Nationale APF Kring B worden overgedragen, waarna De Nationale APF Kring B dit overeenkomstig eerdere afspraken onder voorwaarden zal aanwenden voor een extra toeslag aan de deelnemers van Kring B die vanuit PF NIBC zijn overgekomen.

Uiterlijk begin 2022 verwachten we bij DNB het ‘einde toezicht’ verzoek in te dienen. Na het verkrijgen van de bevestiging ‘einde toezicht’ van DNB zal het fonds zich laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel waarmee de liquidatie van PF NIBC zal zijn afgerond.

 

[1] Sinds het fonds in liquidatie is, treedt het bestuur op als college van vereffenaars. Voor de leesbaarheid wordt de term bestuur nog steeds gebruikt.