• 30
    okt

    Zorg dat je partner is aangemeld bij AZL

Bij Pensioenfonds NIBC ben je verzekerd van een inkomen voor je nabestaanden. Dit heet ook wel nabestaandenpensioen. Volgens ons pensioenreglement komen alleen ongehuwd samenwonenden in aanmerking voor een nabestaandenpensioen als de partner bij het pensioenfonds is aangemeld.

Na een huwelijk of geregistreerd partnerschap geeft de gemeente automatisch aan onze pensioenuitvoerder AZL door dat je een partner hebt. Controleer het meest recente UPO of dat ook correct is gebeurd.

Samenwonenden moeten echter zelf actie ondernemen en hun partner aanmelden bij onze pensioenuitvoerder AZL. Hier moet je dan wel een notariële samenlevingsovereenkomst voor hebben. Check op je meest recente UPO of je partner al is aangemeld bij Pensioenfonds NIBC. Met het oog op de geplande overgang per 1 januari 2021 naar De Nationale APF is het belangrijk dat de administratie correct is. Is aanmelding nog niet gebeurd? Vul dan dit aanmeldformulier in en stuur het op naar AZL.

Neemt je partner ook deel aan een pensioenregeling bij een eigen werkgever? Zorg dan dat jij ook bij zijn/haar pensioenuitvoerder bent aangemeld.