FAQ

  AOW

 • Vanaf wanneer ontvang ik de AOW?
 • Hoe hoog is de AOW?
 • Waar vind ik meer informatie over de AOW-uitkering?

 • Informatie over mijn pensioen

 • Wat is een Uniform Pensioenoverzicht?
 • Wat staat er op het Uniform Pensioenoverzicht?
 • Wanneer ontvang ik het Uniform Pensioenoverzicht?
 • De bedragen op www.mijnpensioenoverzicht.nl komen niet overeen met mijn Uniform Pensioenoverzicht. Klopt dat?
 • De gegevens op mijn Uniform Pensioenoverzicht kloppen niet. Wat moet ik doen?
 • Mijn partner staat niet vermeld op mijn pensioenoverzicht. Waarom niet?
 • Ik heb een waardeoverdracht laten uitvoeren. Ik zie deze bedragen niet terug op mijn pensioenoverzicht. Klopt dat?
 • Ik ben gescheiden. Is het verevende pensioen terug te vinden op mijn pensioenoverzicht?

 • Indexatie

 • Wie bepaalt of mijn pensioen meestijgt met de prijzen?
 • Wat gebeurt er als mijn pensioen in een bepaald jaar niet meestijgt?
 • Waarom is een verhoging belangrijk voor mijn pensioen?

 • Mijn situatie verandert

 • Wat moet ik doen als ik in dienst kom bij NIBC?
 • Wat moet ik doen als ik uit dienst ga bij NIBC?
 • Wat moet ik doen als ik ga samenwonen?
 • Wat moet ik doen als ik ga trouwen?
 • Wat moet ik doen als ik ga scheiden?
 • Wat moet ik doen als ik mijn samenlevingscontract verbreek?
 • Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?
 • Wat moet ik doen als ik arbeidsongeschikt raak?
 • Wat moet ik doen als ik met onbetaald verlof ga?
 • Wat moet mijn partner doen als ik overlijd?
 • Wat moet ik doen als ik meer ga verdienen?
 • Wat moet ik doen als ik minder ga verdienen?
 • Wat moet ik doen als ik minder ga werken?
 • Wat moet ik doen als ik meer ga werken?
 • Wat moet ik doen als ik met pensioen ga?

 • Pensioen in het algemeen

 • Wanneer moet ik in actie komen?
 • Hoeveel pensioen bouw ik op?
 • Krijg ik later genoeg pensioen?
 • Waarom moet ik verplicht pensioen opbouwen?
 • Hoe zorg ik voor extra pensioen?
 • Wat betaal ik voor mijn pensioen?
 • Hoe weet ik hoeveel pensioen ik heb opgebouwd?
 • Waarom bouw ik niet over mijn hele salaris pensioen op?
 • Kan ik meer pensioen opbouwen?

 • Partnerpensioen

 • Ik heb geen partner. Waarom bouw ik partnerpensioen op?
 • Kan ik mijn partnerpensioen ook inruilen voor extra ouderdomspensioen?
 • Heeft mijn partner recht op partnerpensioen?
 • Kan ik extra partnerpensioen regelen?
 • Hoeveel partnerpensioen krijgt mijn partner?
 • Hoe weet ik of het partnerpensioen voldoende is?
 • Ben ik automatisch verzekerd voor partnerpensioen voor mijn partner?
 • Moet ik mijn partner aanmelden bij het pensioenfonds?
 • Ontvangt mijn partner automatisch het partnerpensioen?
 • Hoe lang wordt het partnerpensioen uitgekeerd?