Partnerpensioen

Naast pensioen voor jezelf, is er ook een pensioen voor je partner geregeld. Als je komt te overlijden krijgt je partner een pensioenuitkering totdat je partner zelf overlijdt. Zo zorg je ervoor dat je partner financieel verzorgd achterblijft.

Pensioen voor je partner

Je partner krijgt standaard 70% van het pensioen dat jij nu ontvangt. Het kan zijn dat je voordat je met pensioen ging voor een andere verdeling hebt gekozen.

Wie ziet Pensioenfonds NIBC als partner?

Je partner is degene met wie je voordat je met pensioen ging bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt. Als je samenwoont, geldt er een aantal aanvullende eisen: jullie hebben een samenlevingsovereenkomst afgesloten bij de notaris en staan op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente. In dat laatste geval moet je je partner ook zelf hebben aangemeld bij Pensioenfonds NIBC.