Pensioen en belasting

Je betaalt belasting over je pensioenuitkering. Weliswaar minder dan toen je nog werkte, omdat je nu geen premie meer voor de AOW hoeft te betalen.

je jaarlijkse pensioen is een bruto bedrag. Over je pensioen betaal je loonheffing. Deze heffing bestaat uit inkomstenbelasting, premies zorgverzekering en een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet. Pensioenfonds NIBC houdt dit automatisch in op je pensioen. Het netto bedrag maken wij over op je bankrekening. Als je van Pensioenfonds NIBC prepensioen ontvangt, dan wordt er ook nog premie ingehouden voor de verzekering voor tijdelijk partnerpensioen.

Loonheffingskorting

Ontvang je naast pensioen van Pensioenfonds NIBC ook AOW van de Sociale Verzekeringsbank, dan houdt Pensioenfonds NIBC geen rekening met de heffingskorting. De SVB houdt hier wel rekening mee bij het berekenen van je netto AOW. Als je wilt dat Pensioenfonds NIBC rekening houdt met de heffingskorting, neem dan contact op met Pensioenfonds NIBC zodat we dat voor je kunnen regelen. Loonheffingskorting kan namelijk maar bij één instantie worden toegepast.

Woon je in het buitenland?

Als je in het buitenland woont, gelden er weer andere belastingregels. Afhankelijk van het land waarin je woont, betaal je wel of niet in Nederland belasting. Met een aantal landen heeft Nederland afspraken gemaakt. Er is afgesproken dat je in die landen belasting betaalt in plaats van in Nederland.

Fiscale jaaropgave

Als je met pensioen bent, ontvang je een jaarlijkse opgave van het pensioenfonds. Hierin staat exact vermeld hoeveel pensioen je in het voorgaande jaar hebt ontvangen en wat er is ingehouden aan belasting en premie zorgverzekering. De jaaropgave ontvang je voor 31 maart, zodat je die kunt gebruiken bij je belastingaangifte.