Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als je arbeidsongeschikt raakt, heeft dit gevolgen voor je salaris en pensioen. Via NIBC zijn er twee zaken geregeld.

Je salaris

Als je arbeidsongeschikt raakt, krijg je een uitkering van UWV. Als je arbeidsongeschikt raakt, eindigt je dienstverband. Je krijgt een uitkering van UWV. Deze uitkering is gemaximeerd op (70% van) van het maximale dagloon in een jaar. Het kan zijn dat je inkomen sterk daalt. Daarvoor is een aanvullende uitkering geregeld. Dit is het arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor meer informatie over het dagloon zie www.uwv.nl. ‚Äč

Als je arbeidsongeschikt raakt, blijf je conform de voorwaarden van het pensioenreglement pensioen opbouwen over je laatst verdiende salaris. Je hoeft geen premie meer te betalen.