Kosten voor je pensioen

Om alle pensioenen nu en later te kunnen uitkeren, is heel veel vermogen nodig. Het overgrote deel van dit vermogen wordt gevormd door beleggingsrendementen. Het andere deel door de betaalde premies. Zowel NIBC als jij betalen een deel van deze premie.

Pensioenpremie

NIBC betaalt voor de jaren 2018 tot en met 2020  30.4% van de som van alle pensioengrondslagen als premie aan het pensioenfonds. Dit komt neer op ruim €10 miljoen.

Eigen bijdrage

Je betaalt een percentage van je pensioengrondslag als premie. Het percentage is 4.2%. De premie wordt automatisch ingehouden op je bruto salaris en wordt aan NIBC afgedragen.