Ouderdomspensioen

Elk jaar dat je bij NIBC in dienst bent, bouw je een deel van je ouderdomspensioen op. Hoe hoog het pensioen is als je met pensioen gaat, hangt af van een aantal factoren. Het aantal jaren dat je pensioen hebt opgebouwd, de hoogte van je salaris (en daarmee de pensioengrondslag), het opbouwpercentage en of er kan worden geïndexeerd. Een heleboel lastige begrippen die we hieronder toelichten.

De pensioenopbouw-formule

De formule voor je pensioenopbouw is als volgt:
Pensioengevend salaris – franchise = pensioengrondslag
Pensioengrondslag x opbouwpercentage = bruto pensioenopbouw per jaar.

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt. Je bouwt namelijk niet over je volledige salaris pensioen op, omdat we al rekening houden met AOW die je later naast je pensioen ontvangt. Het gedeelte van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt, heet de franchise. De franchise in de nieuwe pensioenregeling is de fiscaal minimale franchise (in 2021 € 112.189). Een lage franchise is positief: je bouwt dan over een groter deel van je salaris pensioen op.

Opbouwpercentage

Het opbouwpercentage is in principe 1,875%. Dit is het fiscaal maximaal toegestane percentage. Je bouwt dus jaarlijks 1,875% maal de pensioengrondslag op aan pensioen. Als je meer gaat verdienen, bouw je vanaf dat jaar dus ook meer pensioen op. Let wel op: als in enig jaar de beoogde pensioenopbouw van 1,875% niet betaald kan worden van de premie, bouw je in dat jaar minder pensioen op. Zo zorgen we er samen voor dat er niet meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt. In een CDC-regeling ligt dit risico bij de deelnemers van het pensioenfonds. Als in enig jaar de beoogde opbouw niet betaald kan worden van de ingelegde premie, kan een beroep worden gedaan op de bestemmingsreserve.

Bruto pensioenopbouw per jaar

Met de formule kun je dus berekenen hoeveel bruto pensioen je opbouwt per jaar. Je krijgt dit bedrag vanaf je 68e. Je kunt kiezen om eerder met pensioen te gaan. Je pensioen wordt dan wel lager.

Indexatie

Geld wordt minder waard door inflatie. Dit geldt ook voor het pensioen dat je opbouwt. Daarom probeert Pensioenfonds NIBC het pensioen jaarlijks aan te passen aan de gestegen prijzen. Het pensioenfonds kan de pensioenen alleen verhogen als de financiële situatie van het pensioenfonds dit toe laat.