Partnerpensioen

Naast pensioen voor jezelf, is er ook een pensioen voor je partner geregeld. Als je komt te overlijden krijgt je partner een pensioenuitkering totdat je partner zelf overlijdt. Zo zorg je ervoor dat je partner financieel verzorgd achterblijft.

Pensioen voor je partner

Hoeveel pensioen je partner krijgt als jij komt te overlijden, is afhankelijk van het moment waarop je overlijdt. Als je tijdens je dienstverband bij NIBC overlijdt, ontvangt je partner het tot dan toe opgebouwde partnerpensioen, verhoogd met 70% van het ouderdomspensioen dat de deelnemer tot de pensioendatum op basis van de laatste pensioengrondslag nog had kunnen opbouwen. Dat betekent dat je partner circa 70% krijgt van het pensioen dat je op had kunnen bouwen als je tot aan je 68e bij NIBC was blijven werken. Als je overlijdt nadat je dienstverband bij NIBC is geëindigd, of als je al met pensioen bent, krijgt je partner circa 70% van het pensioen dat je hebt opgebouwd of dat je uitgekeerd krijgt.

Wie ziet Pensioenfonds NIBC als partner?

Je partner is degene met wie je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt. Als je samenwoont, geldt er een aantal aanvullende eisen: jullie hebben een samenlevingsovereenkomst afgesloten bij de notaris en staan op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente. In dat laatste geval moet je je partner ook zelf hebben aangemeld bij Pensioenfonds NIBC.