Eventuele kinderen hebben recht op een wezenpensioen. Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Het wezenpensioen stopt als het kind 21 jaar wordt. Voor studerende kinderen geldt een leeftijd van 27 jaar.