Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen bij Pensioenfonds NIBC. Het bestuur bestaat uit zes leden en één aspirant lid. Deze leden werken bij NIBC of hebben in het verleden bij NIBC gewerkt. De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn het vaststellen van het beleid, het houden van toezicht op de uitvoering van het beleid en het afleggen van verantwoording.

Aan het woord: Leendert Punt

“Het bestuur is samen verantwoordelijk voor alle pensioenen van de medewerkers, oud-medewerkers en pensioengerechtigden van NIBC. Het bestuur komt minimaal één keer per maand bij elkaar. We bespreken en beslissen dan allerlei zaken over het pensioenfonds en dus over jouw pensioen. Bijvoorbeeld of we de pensioenen kunnen aanpassen aan de gestegen prijzen. Of hoe we de pensioenpremies gaan beleggen. Maar ook bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling waren we nauw betrokken. Met de ontwikkelingen in pensioenland is het bestuurslidmaatschap een drukke, maar ook een heel belangrijke taak.”

De bestuursleden

Leendert Punt
Voorzitter
Lid benoemd door de werkgever
Bas van Rhijn
Vice-voorzitter
Lid benoemd door de werkgever
Judith Jansen
Secretaris
Lid benoemd door de werkgever

Jürgen Veenbergen
Penningmeester
Lid gekozen door de medewerkers

Frits van der Scheer
Lid gekozen door de medewerkers

Henk Doumen
Lid gekozen door de pensioengerechtigden

 

Aspirant bestuursleden

Aspirant-bestuursleden draaien mee in het reilen en zeilen van het pensioenfonds. Door lid te zijn van een commissie of door een bijdrage te leveren aan een specifiek project ondersteunen zij het bestuur en doen tegelijkertijd kennis en ervaring op.

Sara Kellendonk