De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Als de dekkingsgraad 100% is, hebben we voor elke euro die we nu of in de toekomst aan pensioen moeten betalen, ook precies één euro in kas. Op basis van de dekkingsgraad besluit het bestuur of de pensioenen kunnen worden verhoogd, of moeten worden verlaagd. Een belangrijk getal dus! Elke maand publiceren we daarom de dekkingsgraad op deze website. 

Verloop van de dekkingsgraad

In de onderstaande grafiek zie je het verloop van de (beleids)dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. Een beleidsdekkingsgraad onder de oranje lijn betekent dat we een dekkingstekort hebben. Een beleidsdekkingsgraad tussen de oranje en de groene lijn betekent dat we een reservetekort hebben. Dan moet het pensioenfonds een herstelplan indienen. In extreme gevallen – de beleidsdekkingsgraad ligt dan onder een kritische grens (de rode lijn) – moeten we de pensioenen en pensioenaanspraken verlagen. 

Een beleidsdekkingsgraad boven de groene lijn betekent dat onze dekkingsgraad voldoet aan de eisen de DNB stelt. Dan zijn er volgens de systematiek van DNB voldoende buffers om tegenvallers op te kunnen vangen.

  • De lichtblauwe lijn is de beleidsdekkingsgraad. Deze is berekend op basis van het 12-maands gemiddelde van de officiële dekkingsgraad zoals gerapporteerd aan DNB. De beleidsdekkingsgraad is de leidraad voor het bestuur bij besluiten over toeslagverlening. Daarbij wordt ook de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad tot het moment van de besluitvorming in acht genomen. 

  • De grijze lijn is de DNB-dekkingsgraad, zoals die per maand wordt vastgesteld. Deze is berekend op basis van de regels die De Nederlandsche Bank hanteert.

  • De zwarte lijn is de marktwaarde dekkingsgraad. Deze is berekend op basis van de huidige rentestand. De rente staat nu laag, daarom is deze dekkingsgraad ook een stuk lager. Deze dekkingsgraad geeft een goed beeld van het financieel klimaat waar we ons in bevinden.

  • De rode lijn is de kritieke dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad is vastgesteld als de dekkingsgraad vanaf waar het pensioenfonds nog binnen de herstelperiode van 10 jaar kan herstellen tot het Vereist Eigen Vermogen (Vereiste dekkingsgraad).

Maand

DNB-dekkingsgraad

Marktwaarde dekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad

Vereiste dekkingsgraad Kritieke dekkingsgraad Min. vereiste dekkingsgraad
aug '20 96.2 87.9 96.3 112.8 91.7 104.2
sept '20 94.9 86.2 96.1 112.8 91.7 104.2
okt '20 95.6 87.1 95.9 112.8 91.7 104.2
nov '20 99.3 90.9 95.9 112.8 91.7 104.2
dec '20 100.0 91.2 95.8 112.8 91.7 104.2
jan '21 99.2 93.1 95.8 112.6 91.7 104.2
feb '21 101.3 96.3 96.2 112.6 91.7 104.2
mrt '21 103.4 98.9 97.2 112.6 91.7 104.2
apr '21 104.7 100.4 98.1 112.6 91.7 104.2
mei '21 104.4 99.8 99.0 112.6 91.7 104.2
juni '21 104.6 100.2 99.9 112.6 91.7 104.2
juli '21 103.0 97.6 100.6 112.6 91.7 104.2