Als je arbeidsongeschikt raakt, zijn er twee zaken voor je geregeld.

Salaris bij arbeidsongeschiktheid

Als je arbeidsongeschikt raakt, eindigt je dienstverband. Je krijgt een uitkering van UWV. Deze uitkering is gemaximeerd op (70% van) van het maximale dagloon in een jaar. Het kan zijn dat je inkomen sterk daalt. Daarvoor is een aanvullende uitkering door de werkgever geregeld. Dit is het arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor meer informatie over het dagloon zie www.uwv.nl.

Premievrije voortzetting van je pensioenopbouw

Als je arbeidsongeschikt raakt, blijf je gewoon pensioen opbouwen over je laatst verdiende salaris. Je hoeft geen premie meer te betalen. Ben je volledig arbeidsongeschikt? Dan wordt je pensioenopbouw volledig voortgezet. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, wordt je pensioenopbouw ook maar gedeeltelijk voortgezet.

Neem contact op

Je kunt contact opnemen met HR (askHR@nibc.com) als je arbeidsongeschikt raakt. Zij zullen je verder informeren over wat voor jou precies van toepassing is.