Als je uit elkaar gaat, heeft dit gevolgen voor je pensioen. Pensioen wordt namelijk als gemeenschappelijk bezit gezien. Het pensioen moet dus worden verdeeld. Als je gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigt, heeft dit gevolgen voor zowel het ouderdomspensioen als het partnerpensioen. Als je een samenlevingscontract ontbindt, heeft dit enkel gevolgen voor het partnerpensioen. Je kunt de betaling aan je ex-partner door het pensioenfonds laten regelen. Je moet het pensioenfonds hier wel van op de hoogte stellen.

Verdeling van het ouderdomspensioen

In de wet is geregeld dat de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebt opgebouwd, naar je ex-partner gaat. Dit wordt verevening genoemd. Je kunt samen met je partner een andere verdeling afspreken, bijvoorbeeld 60% -40% of een andere combinatie. Ook kun je conversie aanvragen. Je ex-partner krijgt dan een zelfstandige pensioenaanspraak. In de tabel hieronder zie je de verschillen.

Verdeling van het partnerpensioen

Het partnerpensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd, wordt gereserveerd voor je ex-partner. We noemen dit bijzonder partnerpensioen.

Verschillende manieren van verdeling

Situatie

Verevening

Conversie

Je gaat met pensioen

Jij krijgt het ouderdomspensioen. Je ex-partner krijgt vanaf dan ook het verevende ouderdomspensioen.

Jij krijgt het ouderdomspensioen. Je ex-partner bepaalt zelf wanneer hij of zij het afgesplitste ouderdomspensioen in laat gaan.

Je overlijdt

Je ex-partner krijgt het bijzonder partnerpensioen.

Je ex-partner krijgt nog steeds het afgesplitste ouderdomspensioen. Het bijzonder partnerpensioen is hier onderdeel van.

Je ex-partner overlijdt

Je krijgt weer het volledige ouderdomspensioen.

Je krijgt nog steeds het afgesplitste ouderdomspensioen.

Pensioenfonds NIBC kan de betaling regelen

Wil je dat Pensioenfonds NIBC de betaling aan je ex-partner regelt? Dan moet je binnen twee jaar na je scheiding het pensioenfonds op de hoogte brengen van je scheiding. Dat doe je door het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’ op te sturen, samen met een kopie van het scheidingsconvenant. Als je het pensioenfonds niet op de hoogte stelt, heeft je ex-partner natuurlijk nog steeds recht op een deel van het ouderdomspensioen. Je moet dan alleen tegen de tijd dat je met pensioen gaat zelf de betaling regelen.