Als je met verlof gaat, kan dit ook gevolgen hebben voor je pensioen. Als je salaris tijdens je verlof wordt doorbetaald, verandert er niets aan je pensioenopbouw. Als je met onbetaald verlof gaat, is er een aantal dingen waar je op moet letten.

Kies of je pensioen op wilt blijven bouwen

Als je met onbetaald verlof gaat, stopt je pensioenopbouw. Je kunt kiezen om je pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. Je betaalt dan zelf de volledige premie. Je moet dit zelf doorgeven aan het pensioenfonds.

Verzekeringen lopen maximaal 18 maanden door

Je blijft tot 18 maanden verzekerd voor het partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Daarna stopt de verzekering. De hoogte van het partnerpensioen wordt dan berekend alsof je uit dienst bent gegaan.